Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXIII/157/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana: XV/94/2011
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 r.
Załączniki:
uchw_157.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 1

Numer: XXVII/191/2012, Z dnia: 19.12.2012

, Zmieniana: XV/94/2011
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 rok
Załączniki:
uchw_191.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.12.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2012 , wersja 1

Numer: XLII/310/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_310.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 2

Numer: VII/44/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXVI/291/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005r. w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_44.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.04.2011 , wersja 1

Numer: XXXIII/250/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia "obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork - Namysłów - Olesno"
Załączniki:
uchw_250.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: VII/43/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_43.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.04.2011 , wersja 1

Numer: VII/49/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_49.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 2

Numer: XLIV/322/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana: XXXVIII/279/2013
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
Załączniki:
uchw_322.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XXXIII/252/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana: XXI/142/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie Gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Załączniki:
uchw_252.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XXVII/195/2012, Z dnia: 19.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2019
Informacja wytworzona przez dnia 19.12.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2012 , wersja 2

Numer: XVI/99/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Skałągach
Załączniki:
uchw_99.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XXXIII/242/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Załączniki:
uchw_242.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XLI/309/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa
Załączniki:
uchw_309.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XIV/84/2011, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana: III/17/2010
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2011 , wersja 1

Numer: XLIV/318/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
Załączniki:
uchw_318.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 23  prawy
Początek strony