Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXX/228/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_228.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXX/224/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w latach 2013 - 2015 pn. "Aktywni zawodowo"
Załączniki:
uchw_224.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.04.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 2

Numer: XXX/223/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana: XXVI/183/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałnia Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2013 roku
Załączniki:
uchw_223.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXX/222/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana: XXVIII/208/2013
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołczyn w latach 2013-2017
Załączniki:
uchw_222.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXIX/216/2013, Z dnia: 28.03.2013

, Zmieniana: XXVII/195/2012
 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 2

Numer: XXIX/218/2013, Z dnia: 28.03.2013

, Zmieniana: XL/328/2010
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szum
Załączniki:
uchw_218.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: XXIX/219/2013, Z dnia: 27.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013
Załączniki:
uchw_219.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: XXIX/212/2013, Z dnia: 27.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wniesienia przez Gminę Wołczyn dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
uchw_212.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 2

Numer: XXIX/217/2013, Z dnia: 27.03.2013

, Zmieniana: XXVII/196/2012
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
Załączniki:
uchw_217.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: XXIX/214/2013, Z dnia: 27.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
uchw_214.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: XXIX/211/2013, Z dnia: 27.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie kontynuacji w latach 2013 - 2014 realizacji projektu pod nazwą „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_211.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: XXIX/215/2013, Z dnia: 27.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
Załączniki:
uchw_215.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: XXIX/213/2013, Z dnia: 27.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
uchw_213.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: XXVIII/209/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Załączniki:
uchw_209.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: XXVIII/199/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Katowice, bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zabudowanego, położonego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_199.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 2
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 23  prawy
Początek strony