Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: IX/58/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
Załączniki:
uchw_58.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: XXIV/167/2012, Z dnia: 26.09.2012

, Zmieniana: XIII/81/2011
w sprawie zmiany uchwały o opłatach targowych na terenie miasta Wołczyna
Załączniki:
uchw_167.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2012 , wersja 1

Numer: XXXVIII/280/2013, Z dnia: 18.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na I półrocze 2014 roku
Załączniki:
uchw_280.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.12.2013 , wersja 1

Numer: XXVI/184/2012, Z dnia: 28.11.2012

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.
Załączniki:
uchw_184.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.11.2012 , wersja 1

Numer: XLI/299/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
uchw_299.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.04.2014 , wersja 2

Numer: XXVI/188/2012, Z dnia: 28.11.2012

, Zmieniana:  
w sprawie określenia terminu, częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
Załączniki:
uchw_188.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.11.2012 , wersja 1

Numer: XLV/334/2014, Z dnia: 27.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_334.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2014 , wersja 2

Numer: XXXVII/274/2013, Z dnia: 27.11.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2014 roku
Załączniki:
uchw_274.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.11.2013 , wersja 1

Numer: XLII/317/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
Załączniki:
uchw_317.pdf
Informacja wytworzona przez JUlita Matelska dnia 17.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 1

Numer: XLIV/323/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
Załączniki:
uchw_323.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XIX/122/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 r.
Załączniki:
uchw_122.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: XLII/312/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_312.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 1

Numer: XLII/311/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_311.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 16.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 2

Numer: XLV/335/2014, Z dnia: 27.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi
Załączniki:
uchw_335.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2014 , wersja 1

Numer: XXX/229/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_229.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 23  prawy
Początek strony