ESP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:  Elektroniczna Skrzynka Podawcza,

Aby  złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - http://epuap.gov.pl/wps/portal – konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym. 
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Informacja wytworzona przez Kazimierz Kostera dnia 29.09.2008
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 29.09.2008. Odsłon 10299, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony