Wyróżnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie wyróżniony przez

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej   

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych na Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

  Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych znalazł się Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, który na realizację projektu pn. „LIMES – bezpieczna granica” uzyskał dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł. 

    Projekt realizowany jest od sierpnia do grudnia 2011 roku.  Projekt adresowany jest do osób/rodzin zamieszkujących gminę Wołczyn, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu przemocy w rodzinie.Celem projektu jest podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 Działania projektu przewidują między innymi:

 

  • wyjazdowe warsztaty psychologiczne
  • indywidualne konsultacje psychologiczne 
  • grupowe warsztaty psychologiczne  

 

Zakładane rezultaty projektu:

 

 1. Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.    

 2. Wzrost poziomu świadomości uczestników projektu dotyczący znaczenia więzi w rodzinie jako czynnika wpływającego na rozwój dziecka i ochronę go przez zagrożeniami.       

 3. Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie.       

 4. Podniesienie jakości usług kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie.     

 5. Lepszy kontakt z samym sobą i otoczeniem poprzez poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, wzmocnienie poczucia własnej wartości.       

 6. Zwiększenie dynamizmu rozwojowego osób żyjących w kręgu niemożności.       

 7. Nie dopuszczenie do powielania/lub zatrzymanie powielania/ schematów wychowawczych i bytowych, funkcjonujących często od pokoleń w tych rodzinach.

 

  Dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej traktujemy jako wielkie wyróżnienie  i docenienie naszej pracy.      

Informacja wytworzona przez dnia 01.01.2011
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 02.12.2016. Odsłon 2420, Wersja 0drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony