Uchwały w kadencji 2018-2024

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLVIII/449/2022, Z dnia: 21.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_449.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia .
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.12.2022 , wersja 1
Początek strony