Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLI/265/2017, Z dnia: 20.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
Uchw_265.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia .
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2017 , wersja 1
Początek strony