Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLII/400/2022, Z dnia: 20.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_400.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/399/2022, Z dnia: 20.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_399.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 23.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/404/2022, Z dnia: 20.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zamiany nieruchomości
Załączniki:
Uchw_404.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/403/2022, Z dnia: 20.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Załączniki:
Uchw_403.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 23.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/401/2022, Z dnia: 20.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_401.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/398/2022, Z dnia: 20.05.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_398.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2022 , wersja 1

Numer: XLI/392/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_392.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/391/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_391.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/394/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Załączniki:
Uchw_394.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/393/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana: XXXIII/210/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Załączniki:
Uchw_393.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/395/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana: XLI/264/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_395.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/390/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana: XII/115/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
Uchw_390.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/396/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana: XLI/265/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
Uchw_396.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/397/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_397.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XL/389/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia petycji OR.152.1.2022 dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców ze względu na presję medialną, polityczną i społeczną w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień
Załączniki:
Uchw_389.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 27  prawy
Początek strony