Uchwały w kadencji 2018-2024

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LXIII/552/2024, Z dnia: 30.04.2024

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_552.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2024 , wersja 1

Numer: LXIII/548/2024, Z dnia: 29.04.2024

, Zmieniana: LIX/523/2023
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyna na 2024 rok
Załączniki:
Uchw_548.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 30.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2024 , wersja 1

Numer: LXIII/554/2024, Z dnia: 29.04.2024

, Zmieniana:  
w sprawie pomnika przyrody
Załączniki:
Uchw_554.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2024 , wersja 1

Numer: LXIII/549/2024, Z dnia: 29.04.2024

, Zmieniana: LIX/523/2023
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2029
Załączniki:
Uchw_549.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 30.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2024 , wersja 1

Numer: LXIII/553/2024, Z dnia: 29.04.2024

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_553.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2024 , wersja 1

Numer: LXIII/550/2024, Z dnia: 29.04.2024

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_550.pdf
Informacja wytworzona przez Paweł Nowak dnia 30.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2024 , wersja 1

Numer: LXIII/551/2024, Z dnia: 29.04.2024

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_551.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.04.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.04.2024 , wersja 1

Numer: LXII/543/2024, Z dnia: 18.03.2024

, Zmieniana: LIX/523/2023
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
Uchw_543.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 21.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.03.2024 , wersja 1

Numer: LXII/544/2024, Z dnia: 18.03.2024

, Zmieniana: LIX/523/2023
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2029
Załączniki:
Uchw_544.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 21.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.03.2024 , wersja 1

Numer: LXII/545/2024, Z dnia: 18.03.2024

, Zmieniana: VII/84/2019
zmieniająca uchwałę w w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Załączniki:
Uchw_545.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 21.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.03.2024 , wersja 1

Numer: LXII/547/2024, Z dnia: 18.03.2024

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_547.pdf
Informacja wytworzona przez Tomasz Białaszczyk dnia 21.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.03.2024 , wersja 1

Numer: LXII/546/2024, Z dnia: 18.03.2024

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wołczyn do realizacji projektu pn. „Nie-Sami Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”
Załączniki:
Uchw_546.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 21.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.03.2024 , wersja 1

Numer: LXI/541/2024, Z dnia: 29.02.2024

, Zmieniana: LX/530/2024
w sprawie wyrażenia opinii na wniesienie aportem środków trwałych sieci wodociągowej stanowiącej własność Gminy Wołczyn, do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołczynie, celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów
Załączniki:
Uchw_541.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2024 , wersja 1

Numer: LXI/540/2024, Z dnia: 29.02.2024

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_540.pdf
Informacja wytworzona przez Paweł Nowak dnia 05.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2024 , wersja 1

Numer: LXI/538/2024, Z dnia: 29.02.2024

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
Uchw_538.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 05.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2024 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 37  prawy
Początek strony