Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XL/380/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_380.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/372/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana: XXXVIII/360/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu
Załączniki:
Uchw_372.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/374/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_374.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/367/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2022 roku
Załączniki:
Uchw_367.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/365/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022
Załączniki:
Uchw_365.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/370/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana: XXXVIII/361/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
Uchw_370.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/371/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania tego projektu
Załączniki:
Uchw_371.pdf
Informacja wytworzona przez Aleksandra Grabowska Przybysz dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/375/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_375.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/373/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_373.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/368/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_368.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/366/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wołczyn
Załączniki:
Uchw_366.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/377/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_377.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/378/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_378.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/376/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_376.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/369/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana: XXXVII/354/2021
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 -2027
Załączniki:
Uchw_369.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 35  prawy
Początek strony