Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XL/382/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
Uchw_382.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/387/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022"
Załączniki:
Uchw_387.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/388/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej
Załączniki:
Uchw_388.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/385/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_385.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/384/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana: XXXIX/368/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_385.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/386/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana: XXXVII/354/2021
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027
Załączniki:
Uchw_386.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/381/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_381.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/380/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_380.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/372/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana: XXXVIII/360/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu
Załączniki:
Uchw_372.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/374/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_374.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/367/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2022 roku
Załączniki:
Uchw_367.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/365/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022
Załączniki:
Uchw_365.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/370/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana: XXXVIII/361/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
Uchw_370.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/371/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania tego projektu
Załączniki:
Uchw_371.pdf
Informacja wytworzona przez Aleksandra Grabowska Przybysz dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/375/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_375.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 36  prawy
Początek strony