Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXIX/373/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_373.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/368/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_368.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/366/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wołczyn
Załączniki:
Uchw_366.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/377/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_377.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/378/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_378.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/376/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_376.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXIX/369/2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana: XXXVII/354/2021
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 -2027
Załączniki:
Uchw_369.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 25.02.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/356/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Załączniki:
Uchw_356.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/360/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu
Załączniki:
Uchw_360.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/355/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Załączniki:
Uchw_355.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/363/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_363.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/362/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska
Załączniki:
Uchw_362.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/358/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana: XXXVII/354/2021
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027
Załączniki:
Uchw_358.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/361/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
Uchw_361.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVIII/359/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Załączniki:
Uchw_359.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  z 36  prawy
Początek strony