Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXVIII/357/2022, Z dnia: 26.01.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_357.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.01.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2022 , wersja 1

Numer: XXXVII/349/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_349.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/351/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/277/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_351.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/353/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_353.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/354/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027
Załączniki:
Uchw_354.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/350/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana: XXXII/198/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Załączniki:
Uchw_350.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/352/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana:  
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wołczyn w 2022 roku
Załączniki:
Uchw_352.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/347/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2022-2024
Załączniki:
Uchw_347.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/348/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2022-2023
Załączniki:
Uchw_348.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVII/355/2021, Z dnia: 22.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_355.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVI/343/2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_343.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 06.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVI/344/2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana: XXXIV/330/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_344.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 06.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVI/341/2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana: XXVI/250/2020
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026
Załączniki:
Uchw_341.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 06.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVI/345/2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Załączniki:
Uchw_345.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.12.2021 , wersja 2

Numer: XXXVI/342/2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana: XXVI/251/2020
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_342.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 06.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.12.2021 , wersja 1
 lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  z 36  prawy
Początek strony