Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXVI/346/2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
Uchw_346.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXVI/340/2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dla Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu niezabudowanego położonego w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_340.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 06.12.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.12.2021 , wersja 1

Numer: XXXV/337/2021, Z dnia: 27.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_337.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXV/339/2021, Z dnia: 27.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022
Załączniki:
Uchw_339.pdf
Informacja wytworzona przez Aleksandra Grabowska-Przybysz dnia 28.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXV/333/2021, Z dnia: 27.10.2021

, Zmieniana: XXVI/251/2020
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_333.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2021 , wersja 2

Numer: XXXV/332/2021, Z dnia: 27.10.2021

, Zmieniana: XXVI/250/2020
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026
Załączniki:
Uchw_332.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXV/336/2021, Z dnia: 27.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_336.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXV/334/2021, Z dnia: 27.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_334.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 28.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2021 , wersja 2

Numer: XXXV/335/2021, Z dnia: 27.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_335.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXV/338/2021, Z dnia: 27.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/301/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_338.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 28.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXIV/327/2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana: XXII/211/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_327.pdf
Informacja wytworzona przez Mariusz Pieńkowski dnia 05.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXIV/331/2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana: VII/84/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Załączniki:
Uchw_331.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 05.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXIV/329/2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana: XXVI/252/2020
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_329.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXIV/328/2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana: XXVI/250/2020
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026
Załączniki:
Uchw_328.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXIV/330/2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_330.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.10.2021 , wersja 1
 lewy  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  z 36  prawy
Początek strony