Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXIII/326/2021, Z dnia: 31.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.1510.5.2021 na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_326.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/323/2021, Z dnia: 31.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Załączniki:
Uchw_323.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/324/2021, Z dnia: 31.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Markotowie Dużym
Załączniki:
Uchw_324.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/321/2021, Z dnia: 31.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałcicach
Załączniki:
Uchw_321.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/320/2021, Z dnia: 31.08.2021

, Zmieniana: XXVI/251/2020
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_320.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 03.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/325/2021, Z dnia: 31.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.1510.4.2021 na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_325.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/322/2021, Z dnia: 31.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
Załączniki:
Uchw_322.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 03.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2021 , wersja 1

Numer: XXXII/319/2021, Z dnia: 14.07.2021

, Zmieniana: XXVI/251/2020
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_319.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/316/2021, Z dnia: 29.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2021/2022
Załączniki:
Uchw_316.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 01.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/308/2021, Z dnia: 29.06.2021

, Zmieniana: XXVI/249/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2021 roku
Załączniki:
Uchw_308.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 01.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/312/2021, Z dnia: 29.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_312.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/318/2021, Z dnia: 29.06.2021

, Zmieniana: XLVII/320/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_318.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 01.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/305/2021, Z dnia: 29.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania
Załączniki:
Uchw_305.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/310/2021, Z dnia: 29.06.2021

, Zmieniana: XXVI/250/2020
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026
Załączniki:
Uchw_310.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/309/2021, Z dnia: 29.06.2021

, Zmieniana: XXVI/248/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_309.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 01.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2021 , wersja 1
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  z 36  prawy
Początek strony