Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: III/16/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2019-2021
Załączniki:
uchw_16.pdf
wykaz_16.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/17/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wołczyn na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_17.pdf
wykaz_17.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/18/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobka Gminnego w Wołczynie oraz nadania mu statutu
Załączniki:
uchw_18.pdf
wykaz_18.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/19/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Wołczynie
Załączniki:
uchw_19.pdf
wykaz_19.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/20/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Załączniki:
uchw_20.pdf
wykaz_20.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/21/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Załączniki:
uchw_21.pdf
wykaz_21.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/22/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Kluczbork, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_22.pdf
wykaz_22.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/23/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Załączniki:
uchw_23.pdf
wykaz_23.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/24/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Załączniki:
uchw_24.pdf
wykaz_24.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/25/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
uchw_25.pdf
wykaz_25.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: IV/26/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 2

Numer: IV/27/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: III/24/2018
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Załączniki:
uchw_27.pdf
uchw_2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 2

Numer: IV/28/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_28.pdf
wykaz_3.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.01.2019 , wersja 2

Numer: IV/29/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XXXII/204/2017
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: IV/30/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony