Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: III/11/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
uchw_11.pdf
wykaz_11.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/9/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana: XLI/271/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
uchw_9.pdf
wykaz_9.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 2

Numer: III/18/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobka Gminnego w Wołczynie oraz nadania mu statutu
Załączniki:
uchw_18.pdf
wykaz_18.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/23/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Załączniki:
uchw_23.pdf
wykaz_23.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/14/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_14.pdf
wykaz_14.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/20/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Załączniki:
uchw_20.pdf
wykaz_20.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/24/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
Załączniki:
uchw_24.pdf
wykaz_24.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/17/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wołczyn na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_17.pdf
wykaz_17.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/21/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Załączniki:
uchw_21.pdf
wykaz_21.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/12/2018, Z dnia: 27.12.2018

, Zmieniana: XIII/92/2015
o zmianie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Załączniki:
uchw_12.pdf
wykaz_12.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: IV/46/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/145/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: IV/29/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XXXII/204/2017
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: IV/36/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: IV/39/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/138/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bruny
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: IV/56/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana: XIV/155/2003
w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wierzchy
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 36  prawy
Początek strony