Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LXI/539/2024, Z dnia: 29.02.2024

, Zmieniana: LIX/523/2023
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
Uchw_539.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 05.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2024 , wersja 1

Numer: LXI/542/2024, Z dnia: 29.02.2024

, Zmieniana: LX/531/2024
w sprawie wyrażenia opinii na wniesienie aportem środków trwałych sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Wołczyn, do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołczynie, celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów
Załączniki:
Uchw_542.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2024 , wersja 1

Numer: LX/533/2024, Z dnia: 31.01.2024

, Zmieniana: LIII/482/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_533.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1

Numer: LX/535/2024, Z dnia: 31.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody
Załączniki:
Uchw_535.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1

Numer: LX/529/2024, Z dnia: 31.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na lata 2024-2027
Załączniki:
Uchw_529.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1

Numer: LX/532/2024, Z dnia: 31.01.2024

, Zmieniana: XXXIII/210/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Załączniki:
Uchw_532.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1

Numer: LX/527/2024, Z dnia: 31.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie lokalnego programu osłonowego na rok 2024 „SOS dla seniora”
Załączniki:
Uchw_527.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1

Numer: LX/537/2024, Z dnia: 31.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na 2024 rok
Załączniki:
Uchw_537.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1

Numer: LX/536/2024, Z dnia: 31.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2024-2029
Załączniki:
Uchw_536.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1

Numer: LX/530/2024, Z dnia: 31.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii na wniesienie aportem środków trwałych sieci wodociągowej stanowiącej własność Gminy Wołczyn, do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołczynie, celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów
Załączniki:
Uchw_530.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1

Numer: LX/528/2024, Z dnia: 31.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Wołczyn na lata 2024-2030
Załączniki:
Uchw_528.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1

Numer: LX/525/2024, Z dnia: 31.01.2024

, Zmieniana: LIX/523/2023
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
Uchw_525.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1

Numer: LX/534/2024, Z dnia: 31.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej
Załączniki:
Uchw_534.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 2

Numer: LX/531/2024, Z dnia: 31.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii na wniesienie aportem środków trwałych sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Wołczyn, do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołczynie, celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów
Załączniki:
Uchw_531.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1

Numer: LX/526/2024, Z dnia: 31.01.2024

, Zmieniana: LIX/523/2023
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2029
Załączniki:
Uchw_526.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 02.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2024 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 37  prawy
Początek strony