Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LV/496/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Wierzbica Górna
Załączniki:
Uchw_496.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/499/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Załączniki:
Uchw_499.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/494/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana:  
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
Załączniki:
Uchw_494.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/498/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do Stowarzyszenia Grupa Rybacka "Opolszczyzna" w charakterze członka wspierającego tego Stowarzyszenia
Załączniki:
Uchw_498.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/500/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Wierzbica Górna
Załączniki:
Uchw_500.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/495/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana: XLVIII/449/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_495.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/493/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana: XLVIII/452/2022
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_493.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/497/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana: LIII/484/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_497.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LIV/490/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana: XLVIII/452/2022
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_490.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2023 , wersja 1

Numer: LIV/489/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
Załączniki:
Uchw_489.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2023 , wersja 1

Numer: LIV/492/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku
Załączniki:
Uchw_492.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2023 , wersja 1

Numer: LIV/485/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania
Załączniki:
Uchw_485.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2023 , wersja 1

Numer: LIV/491/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana: XLVIII/451/2022
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028
Załączniki:
Uchw_491.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2023 , wersja 1

Numer: LIV/488/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2023-2030
Załączniki:
Uchw_488.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak - Fioncek dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2023 , wersja 1

Numer: LIV/487/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Załączniki:
Uchw_487.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 35  prawy
Początek strony