Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: IV/31/2019, Z dnia: 23.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.01.2019 , wersja 1

Numer: III/12/2018, Z dnia: 27.12.2018

, Zmieniana: XIII/92/2015
o zmianie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wołczynie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Załączniki:
uchw_12.pdf
wykaz_12.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/16/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2019-2021
Załączniki:
uchw_16.pdf
wykaz_16.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/25/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
uchw_25.pdf
wykaz_25.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/13/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_13.pdf
wykaz_13.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/15/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_15.pdf
wykaz_15.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/10/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
uchw_10.pdf
wykaz_10.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/19/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Wołczynie
Załączniki:
uchw_19.pdf
wykaz_19.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/22/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy Kluczbork, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_22.pdf
wykaz_22.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/11/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
uchw_11.pdf
wykaz_11.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fiącek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/9/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana: XLI/271/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
uchw_9.pdf
wykaz_9.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 2

Numer: III/18/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobka Gminnego w Wołczynie oraz nadania mu statutu
Załączniki:
uchw_18.pdf
wykaz_18.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/23/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Załączniki:
uchw_23.pdf
wykaz_23.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/14/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
uchw_14.pdf
wykaz_14.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: III/20/2018, Z dnia: 19.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Załączniki:
uchw_20.pdf
wykaz_20.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1
 lewy  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Początek strony