Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LI/473/2023, Z dnia: 29.03.2023

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_473.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.03.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: L/466/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna dla rejonu "Centralno - Wschodniego - część A" oraz rejonu "Centralno - Wschodniego - część B"
Załączniki:
Uchw_466.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 1

Numer: L/464/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_464.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 1

Numer: L/468/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana: XLVIII/451/2022
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028
Załączniki:
Uchw_468.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 1

Numer: L/467/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana: XLVIII/452/2022
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_467.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 1

Numer: L/465/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna dla rejonu "Północno - Zachodniego - część A"
Załączniki:
Uchw_465.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 1

Numer: L/462/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana: XXXI/314/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_462.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 2

Numer: L/463/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_463.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 1

Numer: L/460/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie lokalnego programu osłonowego na rok 2023 "SOS dla seniora"
Załączniki:
Uchw_460.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 1

Numer: L/461/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana: XLVII/439/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Załączniki:
Uchw_461.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 1

Numer: XLIX/453/2023, Z dnia: 11.01.2023

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
Uchw_453.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: XLIX/458/2023, Z dnia: 11.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
Uchw_458.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: XLIX/457/2023, Z dnia: 11.01.2023

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
Uchw_457.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: XLIX/454/2023, Z dnia: 11.01.2023

, Zmieniana: XLVIII/452/2022
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_454.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: XLIX/455/2023, Z dnia: 11.01.2023

, Zmieniana: XLVIII/451/2022
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028
Załączniki:
Uchw_455.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 35  prawy
Początek strony