Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLIX/459/2023, Z dnia: 11.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
Uchw_459.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: XLIX/456/2023, Z dnia: 11.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie porozumienia z Gminą Opole
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska Florczak dnia 02.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2023 , wersja 1

Numer: XLVIII/448/2022, Z dnia: 23.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji d/s Oświaty Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_448.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVIII/450/2022, Z dnia: 21.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
Uchw_450.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 23.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVIII/447/2022, Z dnia: 21.12.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_447.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVIII/449/2022, Z dnia: 21.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_449.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 23.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVIII/451/2022, Z dnia: 21.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
Załączniki:
Uchw_451.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVIII/452/2022, Z dnia: 21.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_454.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVII/443/2022, Z dnia: 05.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_443.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVII/442/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_442.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVII/440/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
Uchw_440.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVII/441/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_441.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVII/446/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023
Załączniki:
Uchw_446.pdf
Informacja wytworzona przez Aleksandra Grabowska Przybysz dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVII/444/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_444.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 2

Numer: XLVII/439/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Załączniki:
Uchw_439.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 35  prawy
Początek strony