Uchwały w kadencji 2018-2024

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LV/493/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana: XLVIII/452/2022
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_493.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/497/2023, Z dnia: 30.08.2023

, Zmieniana: LIII/484/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_497.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 1

Numer: LIV/490/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana: XLVIII/452/2022
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_490.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2023 , wersja 1

Numer: LIV/489/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
Załączniki:
Uchw_489.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2023 , wersja 1

Numer: LIV/492/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku
Załączniki:
Uchw_492.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2023 , wersja 1

Numer: LIV/485/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania
Załączniki:
Uchw_485.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2023 , wersja 1

Numer: LIV/491/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana: XLVIII/451/2022
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028
Załączniki:
Uchw_491.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2023 , wersja 1

Numer: LIV/488/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2023-2030
Załączniki:
Uchw_488.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak - Fioncek dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2023 , wersja 1

Numer: LIV/487/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Załączniki:
Uchw_487.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.09.2023 , wersja 2

Numer: LIV/486/2023, Z dnia: 28.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2022 rok
Załączniki:
Uchw_486.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2023 , wersja 1

Numer: LIII/482/2023, Z dnia: 05.06.2023

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_482.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 05.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2023 , wersja 2

Numer: LIII/481/2023, Z dnia: 31.05.2023

, Zmieniana: XLVIII/451/2022
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
Załączniki:
Uchw_481.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2023 , wersja 1

Numer: LIII/480/2023, Z dnia: 31.05.2023

, Zmieniana: XLVIII/452/2022
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn za 2023 rok
Załączniki:
Uchw_480.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2023 , wersja 1

Numer: LIII/484/2023, Z dnia: 31.05.2023

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_484.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2023 , wersja 1

Numer: LIII/483/2023, Z dnia: 31.05.2023

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_483.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.06.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2023 , wersja 2
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 37  prawy
Początek strony