Uchwały w kadencji 2018-2024

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: VI/76/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wołczyn w latach szkolnych 2019/2020– 2022/2023,
Załączniki:
Uchw_76.pdf
76.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/77/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Załączniki:
Uchw_77.pdf
77.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/78/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia osoby do objęcia w Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
78.pdf
Uchw_78.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/79/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana: V/64/2019
o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
Uchw_79.pdf
79.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/80/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_80.pdf
80.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VI/81/2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.0510.1.2019 na działalność Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
Uchw_81.pdf
81.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.04.2019 , wersja 1

Numer: VII/82/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
Załączniki:
Uchw_82.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/83/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana: III/25/2018
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
Uchw_83.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/84/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Załączniki:
Uchw_84.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/85/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wniesienia przez gminę Wołczyn wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_85.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 2

Numer: VII/86/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wniesienia przez gminę Wołczyn wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_86.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/87/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_87.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/88/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_88.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/89/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta I gminy Wołczyn" dla Ireny Kuśmierz
Załączniki:
Uchw_89.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1

Numer: VII/90/2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn" dla Bożeny Kansy
Załączniki:
Uchw_90.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2019 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 37  prawy
Początek strony