Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LII/478/2023, Z dnia: 19.04.2023

, Zmieniana: XLI/264/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_478.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 04.05.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2023 , wersja 1

Numer: LII/477/2023, Z dnia: 19.04.2023

, Zmieniana: XLVIII/451/2022
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
Załączniki:
Uchw_477.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.05.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2023 , wersja 1

Numer: LII/475/2023, Z dnia: 19.04.2023

, Zmieniana: XLVIII/449/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_475.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 04.05.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2023 , wersja 2

Numer: LII/479/2023, Z dnia: 19.04.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu
Załączniki:
Uchw_479.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2023 , wersja 1

Numer: LII/476/2023, Z dnia: 19.04.2023

, Zmieniana: XLVIII/452/2022
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_476.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.05.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2023 , wersja 1

Numer: LI/472/2023, Z dnia: 29.03.2023

, Zmieniana: XXXIII/210/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Załączniki:
Uchw_472.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.03.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: LI/470/2023, Z dnia: 29.03.2023

, Zmieniana: XLVIII/452/2022
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_470.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.03.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: LI/474/2023, Z dnia: 29.03.2023

, Zmieniana: I/4/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wielkości oraz składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_474.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.03.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: LI/471/2023, Z dnia: 29.03.2023

, Zmieniana: XLVIII/451/2022
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2027
Załączniki:
Uchw_471.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.03.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: LI/473/2023, Z dnia: 29.03.2023

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_473.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.03.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: L/466/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna dla rejonu "Centralno - Wschodniego - część A" oraz rejonu "Centralno - Wschodniego - część B"
Załączniki:
Uchw_466.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 1

Numer: L/464/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
Uchw_464.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 1

Numer: L/468/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana: XLVIII/451/2022
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028
Załączniki:
Uchw_468.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 1

Numer: L/467/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana: XLVIII/452/2022
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_467.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 1

Numer: L/465/2023, Z dnia: 08.02.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna dla rejonu "Północno - Zachodniego - część A"
Załączniki:
Uchw_465.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.02.2023 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 37  prawy
Początek strony