Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLVII/445/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVI/435/2022, Z dnia: 26.10.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_435.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.10.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2022 , wersja 1

Numer: XLVI/436/2022, Z dnia: 26.10.2022

, Zmieniana: XXXVII/354/2021
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027
Załączniki:
Uchw_436.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.10.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2022 , wersja 1

Numer: XLVI/437/2022, Z dnia: 26.10.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_437.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 28.10.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 2

Numer: XLVI/438/2022, Z dnia: 26.10.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
Uchw_438.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 28.10.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 2

Numer: XLVI/434/2022, Z dnia: 26.10.2022

, Zmieniana: XXXIII/322/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
Załączniki:
Uchw_434.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.10.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2022 , wersja 1

Numer: XLV/428/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027
Załączniki:
Uchw_428.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/427/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_427.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/433/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_433.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/431/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_431.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/430/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
Uchw_430.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/429/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
Załączniki:
Uchw_429.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/432/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia petycji OR.152.7.2022 dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
Załączniki:
Uchw_432.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/421/2022, Z dnia: 31.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_421.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/424/2022, Z dnia: 31.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych
Załączniki:
Uchw_424.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2022 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 35  prawy
Początek strony