Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLIV/426/2022, Z dnia: 31.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Kluczborskiego
Załączniki:
Uchw_426.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/425/2022, Z dnia: 31.08.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_425.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2022 , wersja 2

Numer: XLIV/423/2022, Z dnia: 31.08.2022

, Zmieniana: XII/114/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Załączniki:
Uchw_423.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/422/2022, Z dnia: 31.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wołczyn a Gminą Byczyna w sprawie przekazania przez Gminę Byczyna zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Wołczyn
Załączniki:
Uchw_422.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/406/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2021 rok
Załączniki:
Uchw_406.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/414/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_414.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/408/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_408.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/420/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_420.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/418/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej opłaty za wyżywienie w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie
Załączniki:
uchw_418.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/405/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania
Załączniki:
Uchw_405.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/415/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_415.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/419/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana: III/10/2010
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_419.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/409/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana: XXXVII/354/2021
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/409/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana: XXXVII/354/2021
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027
Załączniki:
Uchw_409.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/410/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wołczyn a Zarządem Województwa Opolskiego, dotyczącego przyjęcia zadania pn.: "Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa"
Załączniki:
Uchw_410.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 35  prawy
Początek strony