Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXI/314/2021, Z dnia: 29.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie określania zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_314.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/313/2021, Z dnia: 29.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_313.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 01.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/307/2021, Z dnia: 29.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Załączniki:
Uchw_307.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.07.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2021 , wersja 1

Numer: XXX/303/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia petycji wielokrotnej o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego
Załączniki:
Uchw_303.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: XXX/299/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_299.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: XXX/298/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_298.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: XXX/301/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_301.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: XXX/302/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_302.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: XXX/304/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia petycji OR.152.5.2021 o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Załączniki:
Uchw_304.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: XXX/300/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_300.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: XXX/296/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana: XXVI/251/2020
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
Uchw_296.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: XXX/295/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu zmian do uchwały dotyczącej Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_295.pdf
Informacja wytworzona przez Mariusz Pieńkowski dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: XXX/294/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wołczyn na lata 2021-2031
Załączniki:
Uchw_294.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: XXX/297/2021, Z dnia: 12.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_297.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 14.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2021 , wersja 1

Numer: XXIX/293/2021, Z dnia: 31.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_293.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 02.04.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.04.2021 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 27  prawy
Początek strony