Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLIII/417/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2022/2023
Załączniki:
Uchw_417.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/407/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Załączniki:
Uchw_407.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/416/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_416.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/412/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
uchw_412.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/413/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_413.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/411/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_411.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLII/400/2022, Z dnia: 20.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_400.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/399/2022, Z dnia: 20.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
Uchw_399.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 23.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/404/2022, Z dnia: 20.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zamiany nieruchomości
Załączniki:
Uchw_404.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/403/2022, Z dnia: 20.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Załączniki:
Uchw_403.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 23.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/401/2022, Z dnia: 20.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_401.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/398/2022, Z dnia: 20.05.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_398.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2022 , wersja 1

Numer: XLI/392/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_392.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/391/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_391.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/394/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Załączniki:
Uchw_394.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 35  prawy
Początek strony