Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLVIII/451/2022, Z dnia: 21.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
Załączniki:
Uchw_451.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVIII/452/2022, Z dnia: 21.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
Uchw_454.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVII/443/2022, Z dnia: 05.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_443.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVII/442/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_442.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVII/440/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
Uchw_440.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVII/441/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_441.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVII/446/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023
Załączniki:
Uchw_446.pdf
Informacja wytworzona przez Aleksandra Grabowska Przybysz dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVII/444/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_444.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 2

Numer: XLVII/439/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Załączniki:
Uchw_439.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVII/445/2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: XLVI/435/2022, Z dnia: 26.10.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_435.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.10.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2022 , wersja 1

Numer: XLVI/436/2022, Z dnia: 26.10.2022

, Zmieniana: XXXVII/354/2021
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027
Załączniki:
Uchw_436.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 28.10.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2022 , wersja 1

Numer: XLVI/437/2022, Z dnia: 26.10.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
Uchw_437.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 28.10.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 2

Numer: XLVI/438/2022, Z dnia: 26.10.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
Uchw_438.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 28.10.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2022 , wersja 2

Numer: XLVI/434/2022, Z dnia: 26.10.2022

, Zmieniana: XXXIII/322/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
Załączniki:
Uchw_434.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 28.10.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2022 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 37  prawy
Początek strony