Uchwały w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLI/393/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana: XXXIII/210/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Załączniki:
Uchw_393.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/395/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana: XLI/264/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_395.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/390/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana: XII/115/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
Uchw_390.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/396/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana: XLI/265/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
Uchw_396.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/397/2022, Z dnia: 27.04.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_397.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2022 , wersja 1

Numer: XL/389/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia petycji OR.152.1.2022 dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców ze względu na presję medialną, polityczną i społeczną w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień
Załączniki:
Uchw_389.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/383/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_383.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/379/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie lokalnego programu osłonowego „SOS dla seniora” na rok 2022
Załączniki:
Uchw_379.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/382/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
Uchw_382.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/387/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022"
Załączniki:
Uchw_387.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/388/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej
Załączniki:
Uchw_388.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/385/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_385.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/384/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana: XXXIX/368/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_385.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/386/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana: XXXVII/354/2021
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027
Załączniki:
Uchw_386.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1

Numer: XL/381/2022, Z dnia: 30.03.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_381.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 31.03.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2022 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 35  prawy
Początek strony