Uchwały w kadencji 2018-2024

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLV/428/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027
Załączniki:
Uchw_428.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/427/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_427.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/433/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn
Załączniki:
Uchw_433.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/431/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
Uchw_431.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/430/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
Uchw_430.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/429/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
Załączniki:
Uchw_429.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/432/2022, Z dnia: 28.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia petycji OR.152.7.2022 dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
Załączniki:
Uchw_432.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/421/2022, Z dnia: 31.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_421.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/424/2022, Z dnia: 31.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych
Załączniki:
Uchw_424.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/426/2022, Z dnia: 31.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Kluczborskiego
Załączniki:
Uchw_426.pdf
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/425/2022, Z dnia: 31.08.2022

, Zmieniana: XXXVII/355/2021
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
Uchw_425.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2022 , wersja 2

Numer: XLIV/423/2022, Z dnia: 31.08.2022

, Zmieniana: XII/114/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Załączniki:
Uchw_423.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/422/2022, Z dnia: 31.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wołczyn a Gminą Byczyna w sprawie przekazania przez Gminę Byczyna zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Wołczyn
Załączniki:
Uchw_422.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/406/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2021 rok
Załączniki:
Uchw_406.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/414/2022, Z dnia: 29.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_414.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 30.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2022 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 37  prawy
Początek strony