Budżet 2015

Zarządzenie Burmistrza w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

Projekt budżetu gminy Wołczyn na 2015 r.

Uchwała Nr 551/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego RIO nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2015 r.

Uchwała Nr 552/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego RIO nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej

Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała  Nr 442/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego RIO nt. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2015 r.

 

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17 grudnia 2014 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn  na 2015 rok

Uchwała Nr 640/2014 z dnia 15 stycznia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Uchwała Nr 664/2014 z dnia 15 stycznia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej

 

Informacja Burmisstrza Wołczyna z dnia z dnia 20 sierpnia 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2015

Informacja Burmistrza Wołczyna z dnia 20 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 r.

Informacja Burmistrza Wołczyna z dnia 20 sierpnia 2015 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

 

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.01.2015
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.08.2015. Odsłon 4446, Wersja 10drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony