Budżet 2022

Zarządzenie Nr /2021 Burmistrza Wołczyna z dnia 15 listopada 2021 w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasoqwej na lata 2021-2027

Uchwała Nr 476/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wołczyn 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok

Uchwała Nr 427/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2022 r.

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2022 rok

Uchwała Nr 428/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2022 r. 

 

Uchwała Nr XXXVII/354/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027

Uchwała Nr XXXVII/355/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wołczyn na 2022 rok

 

Uchwała nr 706/2021 z dnia 26 stycznia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu okereślonehgo w uchwale budżetowej 

Uchwała nr 711/2021 z dnia 26 stycznia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

INFORMACJA Burmistrza Wołczyna z dnia 23 sierpnia 2022 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wołczyn za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA Burmistrza Wołczyna z dnia 23 sierpnia 2022 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 r.

INFORMACJA Burmistrza Wołczyna z dnia 23 sierpnia 2022 r. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Uchwała nr 292/2022 z dnia 21 września 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obarchunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. 

Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 16 marca 2023 r. z wykonania budzetu gminy Wołczyn za 2022 r.

Informacja o stanie mienia kumunalnego stan na 31 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr 68/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opnii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2022 r.

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.11.2021
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2023. Odsłon 553, Wersja 9drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony