Budżet 2014

Projekt budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie Burmistrza Nr 489/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok 

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2014 rok

Uchwała Nr 487/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Wołczyn na 2014 rok

Uchwała Nr 488/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Wołczyn na 2014 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019

załącznik nr 1

załącznik nr 2

objaśnienia

Uchwała Nr 465/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

 

Uchwała Nr XXXVIII/278/2013 Rady Miejskiej w  Wołczynie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019

załącznik nr 1 

załącznik nr 2 

objaśnienia

 

Uchwała Nr XXXVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok

Uchwała Nr 672/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Wołczyn

 

Uchwała Nr 696/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Wołczyn na 2014 r. 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

 

Uchwała Nr 299/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

 

Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 30 marca 2015 z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2014 rok

 

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 rok

Uchwała Nr 172/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.04.2015
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.04.2015. Odsłon 4874, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony