Wybory Prezydenta RP 2020

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

 https://wybory.gov.pl


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.

https://wybory.gov.pl


Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

https://wybory.gov.pl


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 https://wybory.gov.pl


 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 https://wybory.gov.pl


 Informacja o terminie i sposobie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr OR.120.24.2020 Burmistrza Wołczyna z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Obwieszczenie Burmistrza Wołczyna z dnia 10 czerwca 2020 roku  o numerach oraz granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 12 czerwca 2020 r.

 


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

 https://wybory.gov.pl


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

 https://wybory.gov.pl


POSTANOWIENIE NR 144/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


UCHWAŁA NR 183/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 https://wybory.gov.pl


POSTANOWIENIE NR 194/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 


Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyboczych:

Prezentacja część 1

Prezentacia część 2

PRZEBIEG GŁOSOWANIA

https://www.dropbox.com/s/p9byovsh1zj987a/Szkolenie dla OKW PRZEBIEG GŁOSOWANIA.mp4?dl=0

USTALENIE WYNIKÓW

https://www.dropbox.com/s/6w3nipgm3ljkqiu/Szkolenie dla OKW USTALENIE WYNIKÓW.mp4?dl=0

GŁOSWANIE KORESPONDENCYJNE

https://www.dropbox.com/s/l0ruk2lz8pu8ulb/Szkolenie dla OKW GŁOSWANIE KORESPONDENCYJNE.mp4?dl=0

OBWODY ODRĘBNE

https://www.dropbox.com/s/yg6miztdui5gpm4/Szkolenie dla OKW OBWODY ODRĘBNE.mp4?dl=0

 


POSTANOWIENIE NR 468/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Wołczyn

POSTANOWIENIE NR 469/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Wołczyn 

POSTANOWIENIE NR 511/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Wołczyn

POSTANOWIENIE NR 512/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w gminie Wołczyn  

POSTANOWIENIE NR 561/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Wołczyn

POSTANOWIENIE NR 599/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Wołczyn

POSTANOWIENIE NR 608/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Wołczyn  

POSTANOWIENIE NR 691/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Wołczyn 


Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Wołczyn rozpoczynają swoją pracę w dniu 28 czerwca 2020 roku o godzinie 6.00.


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 roku.

 


 Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Wołczyn rozpoczynają swoją pracę w dniu 12 lipca 2020 roku o godzinie 6.00.


 

 

 


 ARCHIWUM

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

https://wybory.gov.pl


 Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


 Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 https://wybory.gov.pl


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.


 

Informacja - przyjmowanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 19/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wzór zgłoszenia kandydata (spoza komitetu wyborczego) na członka obwodowej komisji wyborczej

 

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych


 

Zalecenia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu dotyczące przyjmowania zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

 


Postanowienie Nr 51/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie podziału Gminy Wołczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Wołczyna z dnia 9 kwietnia 2020 roku

 


 

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 15 kwietnia 2020 roku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze oraz o losowaniach składów komisji w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

https://opole.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacje-komisarzy-wyborczych-w-opolu-o-mozliwosci-dokonania-dodatkowych-zgloszen-do-obwodowych-ko


 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I


 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 11.07.2020 23:08
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.07.2020 23:08. Odsłon 1034, Wersja 51