Budżet 2021

Zarządzenie Nr 395/2020 Burmistrza Wołczyna z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026

Uchwała Nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026

Uchwała nr 480/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wołczyn

Uchwała Nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok

Uchwała nr 605/2020 Składa Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2021 r.

Uchwała nr 606/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołczyn na 2021 r. 

Uchwała Nr 634/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowośći planowanej kwoty długu Gminy Wołczyn

Uchwała Nr 643/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwośći sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wołczyn na 2021 r.

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.11.2020
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.01.2021. Odsłon 699, Wersja 5drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 13  prawy
Początek strony