Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Sprawa:  Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Miejsce załatwienia: Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Pokój nr: 17 (parter) Telefon: 77 4188 446 wew. 226

 

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego może zgłosić:

  • posiadacz dowodu osobistego;

  • rodzic, opiekun prawny albo kurator - w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia);

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj go obustronnie na kartce A4 i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go na miejscu.

  • dowód osobisty - jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu,

  • inny dokument stwierdzający tożsamość np. paszport.

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz również zgłosić przez internet na stronie obywatel.gov.pl ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

 

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz zgłosić w dowolnym urzędzie gminy.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

  1. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydawane jest w dniu zgłoszenia utraty.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz.333t.j.).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31).

Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 13.03.2020
Opublikowana przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 13.03.2020. Odsłon 751, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony