Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Sprawa:  Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Miejsce załatwienia: Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Pokój nr: 17 (parter) Telefon: 77 4188 446 wew. 226

 

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego może zgłosić:

Wymagane dokumenty:

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz również zgłosić przez internet na stronie obywatel.gov.pl ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

 

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz zgłosić w dowolnym urzędzie gminy.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

  1. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydawane jest w dniu zgłoszenia utraty.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz.333t.j.).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31).

Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 13.03.2020 15:19
Opublikowana przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 13.03.2020 15:19. Odsłon 93, Wersja 2