Zarządzenia Kierownika Urzędu 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.61.2019, Z dnia: 31.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn oraz ustalenia kwoty jednostkowej posiłku i jej refundacji oraz dowozu posiłków do szkół w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Załączniki:
120.61.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 31.12.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.01.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.60.2019, Z dnia: 13.12.2019

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany zarządzenia nr 120.55.2018 z dnia 11.10.2018 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.01.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.59.2019, Z dnia: 11.12.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
120.59.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.12.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.12.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.58.2019, Z dnia: 11.12.2019

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Zakup usług komunalnych"
Załączniki:
OR.120.58.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.12.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.12.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.57.2019, Z dnia: 10.12.2019

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.57.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.12.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.56.2019, Z dnia: 10.12.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
120.56.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.12.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.54.2019, Z dnia: 25.11.2019

, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
120.54.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.11.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.11.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.53.2019, Z dnia: 20.11.2019

, Zmieniana:  
W sprawie zimowego utrzymania dróg
Załączniki:
120.53.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.11.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.11.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.52.2019, Z dnia: 12.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Załączniki:
120.52.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.11.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.11.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.50.2019, Z dnia: 31.10.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Dyrektora Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.
Załączniki:
120.50.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.10.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.11.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.51.2019, Z dnia: 31.10.2019

, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów.
Załączniki:
OR.120.51.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.10.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.11.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.49.2019, Z dnia: 28.10.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołów spisowych
Załączniki:
120.49.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.10.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.10.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.47.2019, Z dnia: 02.10.2019

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 120.1.2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 02.01.2018 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 03.10.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.01.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.46.2019, Z dnia: 02.10.2019

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dostawa ciepła dla budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie"
Załączniki:
OR.120.46.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.10.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.10.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.45.2019, Z dnia: 26.09.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wołczyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Załączniki:
120.45.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony