Zarządzenia Kierownika Urzędu 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.27.2019, Z dnia: 13.05.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny kompletności wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
120.27.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 13.05.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 31.05.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.26.2019, Z dnia: 07.05.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Załączniki:
120.26.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.05.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.25.2019, Z dnia: 06.05.2019

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 120.1.2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 2.01.2018 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 06.05.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.24.2019, Z dnia: 30.04.2019

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn oraz ustalenia kwoty jednostkowej posiłku i jej refundacji oraz dowozu posiłków do szkół w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Załączniki:
OR.120.24.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.04.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.23.2019, Z dnia: 26.04.2019

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej.
Załączniki:
120.23.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.04.2019 , wersja 2

Numer: OR.120.22.2019, Z dnia: 23.04.2019

, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
Załączniki:
120.22.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.21.2019, Z dnia: 17.04.2019

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe - Szymonków"
Załączniki:
120.21.2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.04.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.20.2019, Z dnia: 10.04.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
OR.120.20.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.04.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.19.2019, Z dnia: 05.04.2019

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia kwot ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Załączniki:
OR.120.19.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.04.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.17.2019, Z dnia: 28.03.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie ocena założonych wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Załączniki:
OR.120.17.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.03.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.18.2019, Z dnia: 28.03.2019

, Zmieniana:  
W sprawie odwołania dyrektora Wołczyńskiego Ośrodka Kultury
Załączniki:
OR.120.18.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.04.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.16.2019, Z dnia: 26.03.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki"
Załączniki:
120.16.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.03.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.15.2019, Z dnia: 25.03.2019

, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
120.15.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.03.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.14.2019, Z dnia: 18.03.2019

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, Której zadaniem będzie wyłonienie nazwy Żłobka Gminnego w Wołczynie będącego charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla Żłobka
Załączniki:
OR.120.14.2019_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 18.03.2019.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.03.2019 , wersja 1

Numer: OR.120.13.2019, Z dnia: 14.03.2019

, Zmieniana:  
Zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony