Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano uchwałę :Zarządzenia Kierownika Urzędu 2023 z dn. 30-01-2023 Uchwały 01.02.2023 13:50 Elżbieta Bar
2 Dodano protokół : Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023 nr. 877/2023 Protokoły 01.02.2023 8:44 Julita Matelska
3 Zmieniono ogłoszenie: OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU z dn. 31-01-2023 Ogłoszenia 31.01.2023 15:13 Marcin Kaczmarczyk
4 Dodano ogłoszenie: OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU z dn. 31-01-2023 Ogłoszenia 31.01.2023 15:09 Marcin Kaczmarczyk
5 Dodano uchwałę :Zarządzenia Kierownika Urzędu 2023 z dn. 31-01-2023 Uchwały 31.01.2023 14:21 Elżbieta Bar
6 Dodano ogłoszenie: Informacja z dn. 31-01-2023 Ogłoszenia 31.01.2023 8:37 Julita Matelska
7 Dodano protokół : Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023 nr. 876/2023 Protokoły 30.01.2023 15:14 Julita Matelska
8 Dodano wiadomość: Gospodarka wodna i ściekowa Wiadomości 30.01.2023 14:20 Anna Kucharska
9 Dodano ogłoszenie: Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. na rok 2023/2024 z dn. 30-01-2023 Ogłoszenia 30.01.2023 13:26 Marcin Kaczmarczyk
10 Dodano ogłoszenie: Harmonogram rekrutacji do szkół i placówek wychowania przedszkolnego na rok 2023/2024 z dn. 30-01-2023 Ogłoszenia 30.01.2023 12:42 Marcin Kaczmarczyk
11 Dodano ogłoszenie: Informacja o podmiotach ubiegających się o wsparcie finansowe na zadania z zakresu rozwoju sportu na z dn. 30-01-2023 Ogłoszenia 30.01.2023 12:07 Marcin Kaczmarczyk
12 Dodano ogłoszenie: Informacja z dn. 30-01-2023 Ogłoszenia 30.01.2023 9:09 Elżbieta Bar
13 Usunięto przetarg :Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp z dn. 16-12-2019 Przetargi 27.01.2023 10:15 Joanna Staszków
14 Usunięto przetarg :Udzielenie kredytu długoterminowego z dn. 18-10-2019 Przetargi 27.01.2023 10:15 Joanna Staszków
15 Usunięto przetarg :Udzielenie kredytu długoterminowego z dn. 08-10-2019 Przetargi 27.01.2023 10:15 Joanna Staszków

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 1174  prawy

Do drukuPoczątek strony